معاونت توسعه و بهره برداری

هم اکنون دکتر محمدرضا صادقی مقدم استادیار گروه مدیرت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان معاون توسعه و بهره برداری سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستند.

مشاهده رزومه دانشگاهی


آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۶