حامی دانشگاه تهران شو

 • 0
 • فرم تقاضای عضویت در باشگاه دانش آموختگان خیر و حامی دانشگاه تهران
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • نام پدر*
  4
 • کدملی*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • شغل*سمت فعلی
  7
 • جنسیت*
  8
 • تلفن*
  9
 • اطلاعات تحصیلی
  10
 • نام دانشگاه*
  11
 • سال ورود به دانشگاه*
  12
 • سال فارغ التحصیلی*
  13
 • رشته تحصیلی*
  14
 • مقطع تحصیلی*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  15
 • چه مقطعی تحصیلی در دانشگاه تهران بودید*
  16
 • اطلاعات تماس
  17
 • آدرس پستی*
  18
 • رایانامه*
  19
 • شماره تماس*تلفن ثابت
  20
 • تلفن همراه*
  21
 • 22
 • چه همکاری دیگری با دانشگاه تهران داشتید یا دارید*
  23
 • 24
 • خواهشمند است اسامی و تلفن سایر دانش اموختگان دانشگاه که با شما در ارتباط میباشند را در ذیل مرقوم بفرمایید :
  25
 • نام و نام خانوادگی ۱*
  26
 • شماره تماس ۱*
  27
 • نام و نام خانوادگی ۲*
  28
 • شماره تماس ۲*
  29
 • نام و نام خانوادگی ۳*
  30
 • شماره تماس ۳*
  31