عملکرد صندوق

ابطال و نقد کردن واحدهای صندوق معمولاً توسط شرکتهای تأمین سرمایه و یا سایر نهادهای مالی دارای قدرت نقدینگی بالا تضمین شده است. مطالبات دانشجویان، اساتید و نیکوکارانی که سرمایه گذاری کرده‌اند، حداکثر ظرف هفت روز کاری به حساب بانکی آنها واریز می‌شود. علاوه بر این، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و محدودیت‌هایی را در مورد نحوه‌ی اختصاص دارایی‌های صندوق وضع کرده و روزانه بر نحوه‌ی رعایت آنها نظارت دارد.

 


آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۶