وظایف و اختیارات رئیس سازمان

وظایف و اختیارات رئیس سازمان بشرح ذیل است:

 • شرکت در جلسات هیأت امنا و هیأت عامل و ارائه گزارش از عملکرد مالی و فعالیت‌های سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای وابسته به سازمان.
 • اجرای مفاد اساسنامه و مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت امنا و هیأت عامل.
 • تلاش در جهت تحقق اهداف مالی و سودآوری سازمان و اجرای برنامه‌های راهبردی مصوب در چارچوب موضوع فعالیت سازمان و تمهید نهادها، ساختارها و ابزارهای لازم.
 • تهیه و تنظیم ساختار و تشکیلات پیشنهادی سازمان و آئین‌نامه‌های مربوط و ارائه آن جهت تصویب.
 • شناسایی و جذب نیروهای انسانی با انگیزه و شایسته برای نیل به اهداف و مأموریت‌های سازمان، عزل و نصب قائم‌مقام، مشاورین، معاونین، مدیران و کارکنان سازمان بر اساس ساختار سازمانی مصوب.
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب.
 • ایجاد و توسعه شایستگی‌ها و بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی و استراتژیک، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جهت خلق ارزش مستمر اقتصادی برای سازمان.
 • شناسایی فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در راستای رشد و توسعه سازمان، تدوین استراتژی‌های توسعه و سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای تأمین و توسعه منابع مالی و پیشنهاد آن به هیأت عامل.
 • تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مؤثر به منظور مدیریت و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها، اموال و موقوفات دانشگاه و تمهید نهادها و ابزارهای لازم.
 • توسعه ارتباط با بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای مربوط به تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به پیوست گزارشات توجیه اقتصادی به هیأت عامل و مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری‌ها جهت حداقل نمودن ریسک و حداکثر نمودن بازده سرمایه‌گذاری سازمان.
 • نظارت بر عملکرد و حسن اجرای کلیه امور اجرایی و مالی سازمان و اعمال حاکمیت و نظارت و حسابرسی عملکرد و سودآوری شرکت‌ها، مؤسسات و سایر نهادهای وابسته و ایجاد هماهنگی میان آنها در جهت هم‌افزایی امکانات مالی و منابع اقتصادی.
 • تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای وابسته به سازمان، نصب و عزل اعضای هیأت مدیره یا هیأت امنای شرکت‌ها و مؤسسات و نهادها پس از تصویب در هیأت عامل و صدور احکام قانونی مقتضی و نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای وابسته وفق مفاد اساسنامه شرکت، مؤسسه و نهاد مربوطه و مطابق مفاد قانون تجارت.

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۶