موسسات و شرکت های خیر و حامی دانشگاه تهران

لیست شرکت‌ها و نهادها و افرادی که یونیت خریداری کرده‌اند.

 

نام و نام خانوادگی

نام مؤسسه، شرکت و...

مبلغ اهدایی

دکتر عباس مصلی‌نژاد

بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکتر مهدی فضلی

گروه صنعتی گلرنگ

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کاظم قلم‌چی

بنیاد قلم‌چی

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهندس سیدعباس موسوی ره‌پیما

شرکت فومن شیمی

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

محمود فردقاسمی

شرکت تجاری کوفرد

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهندس زارعی

شرکت سبدگردان کاریزما

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

............

بنیاد بهبودی

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکتر سنگینیان

شرکت تأمین سرمایه امین

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۶