نحوه مشارکت در صندوق

۱. روش‌های کلی مشارکت روش‌های مشارکت اساتید، دانشجویان:

الف) اختصاص اصل و تمام منافع ح اصل از سرمایه‌گذاری به دانشگاه تهران، که در این صورت گواهی سرمایه گذاری به نام دانشگاه تهران صادر شده و لوح تقدیری به شخص نیکوکار اعطا می‌شود.
ب) اختصاص تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به امور نیکوکارانه دانشگاه تهران، که در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به نام شخص نیکوکار صادر می‌شود.
ج) اختصاص بخشی از منافع سرمایه‌گذاری (به طور مثال ۸۰%) به دانشگاه تهران و مابقی (۲۰%) به شخص نیکوکار، که در این صورت نیز گواهی سرمایه‌گذاری به نام شخص نیکوکار صادر می‌شود.

 

۲. خلاصه نحوه برداشت سرمایه گذاری (ابطال واحدها):

  • مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و یا شعب کارگزاری سرمایه و دانش و تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری؛
  • تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری به نماینده مدیر؛
  • ارائه مدارک هویتی / معرفینامه و وکالت‌نامه رسمی؛
  • صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی؛
  • دریافت اصل و سود سرمایه گذاری حسب مورد.

 

۳. دانلود رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری

 

۴. اطلاعات حساب واریز سرمایه گذاری:

خواهشمند است مبالغ سرمایه گذاری خود را به شماره حساب ۱۳۵۷۱۹۰۷۲ نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت،
کد ۱۸۷ بنام صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران واریز نمائید.

 

۵. دانلود فرم پذیره نویسی حامیان صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

 

 


آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۶