معرفی رئیس سازمان

رئیس دانشگاه تهران از بین اعضا هیأت علمی تمام وقت دانشگاه، شخصیتی علمی را که دارای توان اجرایی، حسن سابقه و عملکرد و صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای بر مبنای تجارب مدیریت ارشد در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و مؤسسات بخش دولتی و خصوصی باشد، جهت ریاست سازمان به هیأت امنا پیشنهاد می‌نماید که پس از تصویب هیأت امنا، با حکم رئیس دانشگاه برای مدت پنج سال به ریاست سازمان منصوب می‌شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است.

                                                               
اداره امور عالی اجرایی و مالی سازمان با رئیس سازمان است که تحت نظارت هیأت امنا و با اخذ مصوبات لازم از هیأت عامل به هدایت و راهبری سازمان و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن جهت خلق ارزش افزوده اقتصادی می‌پردازد.
رئیس سازمان معاون رئیس دانشگاه تهران خواهد بود و عزل وی از اختیارات رئیس دانشگاه یا هیأت امنا است. رئیس سازمان می‌تواند بنا به صلاحدید برای خود قائم‌مقام انتخاب و منصوب کند. رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به قائم‌مقام و یا هر یک از معاونین تفویض نماید.
دکترعلی مبینی دهکردی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از آبان ماه 1400 به عنوان معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری و شهردانش دانشگاه تهران این سمت را برعهده دارد.

 
 

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱