درباره ما

سازمان توسعه و سرمایه گذاری یکی از واحدهای سازمانی دانشگاه تهران است که به منظور تحقق اهداف و ماموریت های دانشگاه در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه تهران و ضوابط و مقررات مالی و اداری خاص که به تصویب هیئت امناء دانشگاه رسیده است، اداره می شود.

اهداف و فعالیت های سازمان، اقتصادی است و در راستای بهره گیری بهینه از منابع، امکانات و مزیت های دانشگاه تهران قدم بر می دارد. درآمدهای سازمان منحصراً صرف تحقق اهداف دانشگاه تهران می شود. همچنین سازمان در چارچوب قوانین موضوعه از طریق تأسیس و اداره شرکت ها و مؤسسات تجاری، شرایط لازم را برای سرمایه گذاری و تجاری سازی علم، تقویت تجارب علمی و کارراهه حرفه ای اعضا هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشگاه و توسعه کارآفرینی فراهم می آورد.


آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۹