اعضای هیات علمی خیر و حامی دانشگاه

 

اعضای هیأت علمی خیر و حامی دانشگاه تهران که یونیت صندوق نیکوکاری را خریداری کرده‌اند

نام و نام خانوادگی

نام دانشکده

نام و نام خانوادگی

نام دانشکده

مهندس فریدون علیاری

هنرهای زیبا

دکتر بابک اکبری

علوم و فنون نوین

دکتر مینا صدری

هنرهای زیبا

دکتر مازیار شفائی روشنی

علوم و فنون نوین

دکتر فرزین نگارستان

هنرهای زیبا

دکتر جواد کوهسرخی

علوم و فنون نوین

دکتر هما جدی کار

هنرهای زیبا

دکتر علیرضا نیک فرجام

علوم و فنون نوین

دکتر پوپک عظیم پور تبریزی

هنرهای زیبا

دکتر حسین یوسفی سهزابی

علوم و فنون نوین

دکتر صادق صفایی

هنرهای زیبا

دکتر فکور ثقیه

علوم و فنون نوین

دکتر محمدمهدی عزیزی

هنرهای زیبا

دکتر بهمن وحیدی

علوم و فنون نوین

دکتر علی فرجی

هنرهای زیبا

دکتر سید جواد ساداتی نژاد

علوم و فنون نوین

دکتر علیرضا اژدری

هنرهای زیبا

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت

دکتریاسمن خداداده

هنرهای زیبا

دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

مدیریت

دکتر نسرین مقدم

هنرهای زیبا

دکتر سید حامد وارث

مدیریت

دکتر وحید چوپانکاره

هنرهای زیبا

دکتر رضا راعی

مدیریت

دکتر مریم سلطان شهد تاج بیاد

زبان‌ها و ادبیات خارجی

دکتر ساسان مهرانی

مدیریت

دکتر مهدی دهمرده

زبان‌ها و ادبیات خارجی

دکتر محمدصادق ضیایی

مدیریت

دکتر محمود حیدرزاده سهی

دانشکده فنی

دکتر رحمت ا... قلی پور

مدیریت

دکتر احمد جعفری

دانشکده فنی

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی

دکتر محمود کمره‌ای

دانشکده فنی

دکتر محمد خدایاری فرد

روانشناسی

دکتر سید علی ترابی

دانشکده فنی

دکتر جواد اژه ای

روانشناسی

دکتر حمید سلطانیان زاده

دانشکده فنی

دکتر ابراهیم شیبانی

اقتصاد

دکتر جلیل اقا راشد محصل

دانشکده فنی

دکتر حمید دیهیم

اقتصاد

دکتر شاهرخ فرهنگی

دانشکده فنی

دکتر اسداله فرزین وش

اقتصاد

دکتر عباس راستگو قمصری

دانشکده فنی

دکتر محمدباقر قالیباف

اقتصاد

دکتر پیام زاهدی

دانشکده فنی

دکتر نادر نقشینه

کتابخانه

دکتر مجید صادق آذر

دانشکده فنی

دکتر جواد رکابی شعرباف

مطالعات جهان

دکتر بهزاد رستمی

دانشکده فنی

دکتر یونس شکرخواه

مطالعات جهان

دکتر صمد شیخائی

دانشکده فنی

دکتر حسن حسینی

مطالعات جهان

دکتر پریسا خدیو پارسی

دانشکده فنی

دکتر سید محمدعلی موسوی

مطالعات جهان

دکتر امیر نجات

دانشکده فنی

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

علوم

دکتر مهدی موسوی

دانشکده فنی

دکتر معصومه فروتن

علوم

دکتر علی محمد هادیان

دانشکده فنی

دکتر علی مرادی

مؤسسه ژئوفیزیک

دکتر رضا عطارنژاد

دانشکده فنی

دکتر حمید لسانی

انستیتو الکتروتکنیک

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

ادبیات و علوم انسانی

دکتر مسعود رهگذر

انستیتو الکتروتکنیک

دکتر وحید اعتماد

کشاورزی

دکترغلامرضا نبی بیدهندی

محیط زیست

دکتر علی اسدی

کشاورزی

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق

دکتر علی سلاجقه

کشاورزی

دکتر عباسعلی کدخدایی الیادرانی

حقوق

دکتر محمد جعفری

کشاورزی

دکتر علیرضا خسروی

حقوق

دکتر حسین آذر نیوند

کشاورزی

دکتر فضل اله موسوی

حقوق

دکتر سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی

کشاورزی

دکتر عبدالرحمن عالم

حقوق

دکتر مصطفی صادقی

کشاورزی

دکتر محمدحسن صادقی مقدم

حقوق

دکتر اردشیر نجاتی جوارمی

کشاورزی

دکترنسرین مصفا

حقوق

دکتر یحیی همزه

کشاورزی

دکتر آیت‌اله ممیز

کارآفرینی

دکتر عاطفه پرورش ریزی

کشاورزی

دکتر محمد حسن مبارکی

کارآفرینی

دکتر خانم زهرا امام جمعه

کشاورزی

دکتر محمدرضا زالی

کارآفرینی

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

زمین شناسی

دکتر امیر اخلاصی

کارآفرینی

دکتر زهرا طوطیان

دامپزشکی

دکتر کامبیز طالبی

کارآفرینی

دکتر بهار نیری فسایی

دامپزشکی

دکتر زهرا آراستی

کارآفرینی

دکتر زهره خاکی

دامپزشکی

دکتر نرگس ایمانی پور

کارآفرینی

دکتر فاطمه عرب خزائلی

دامپزشکی

دکتر علی داوری

کارآفرینی

دکتر امیر رستمی

دامپزشکی

دکتر غلامحسین حسینی نیا

کارآفرینی

دکتر داریوش شیرانی

دامپزشکی

دکتر محمود احمدپور داریانی

کارآفرینی

دکتر علیرضا وجهی

دامپزشکی

دکتر یحیی علی بابایی

علوم اجتماعی

دکتر محمدمهدی دهقان

دامپزشکی

دکتر یونس نوربخش

علوم اجتماعی

دکتر مجید مسعودی فرد

دامپزشکی

دکتر مسعود کوثری

علوم اجتماعی

دکتر سید محمدمهدی کیایی

دامپزشکی

دکتر زهرا فرضی زاده

علوم اجتماعی

دکتر سید مصطفی پیغمبری

دامپزشکی

دکتر سید علی سید احمدی سجادی

پردیس قم

دکتر میر سپهر پدرام

دامپزشکی

دکتر محمدجواد ارسطا

پردیس قم

دکتر شهرام جمشیدی

دامپزشکی

دکتر محمدحسین زارعی

پردیس قم

دکتر فرهنگ ساسانی

دامپزشکی

دکتر سید محمدباقر جعفری

پردیس قم

دکتر پرویز شایان

دامپزشکی

دکتر سید حسین اخوان علوی

پردیس قم

دکتر مهدی وجگانی

دامپزشکی

دکتر محمد کاشانی پور

پردیس قم

دکتر سید مهدی قمصری

دامپزشکی

دکتر علی مقدم زاده

پردیس قم

دکتر محمد رضائیان

دامپزشکی

دکتر محمدرضا مهربان پور

پردیس قم

دکتر صمد لطف اله زاده

دامپزشکی

دکتر رضا طهماسبی

پردیس قم

دکترمهرداد مدیر صانعی

دامپزشکی

دکتر علیرضا سارنج

پردیس قم

دکترسید سعید میر زرگر

دامپزشکی

دکتر سیدمهدی فخرائی

مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر حسینعلی ابراهیم‌زاده موسوی

دامپزشکی

دکتر محمدرضا گنجعلی

شیمی

دکتر مهدی سلطانی

دامپزشکی

دکتر پرویز نوروزی

شیمی

دکتر اشکان زرگر

دامپزشکی

دکتر مجید حمزه‌لو

شیمی

دکتر بهزاد منصوری

دامپزشکی

دکتر علی وطنی

شیمی

دکتر علی طاهری میرقائد

دامپزشکی

دکتر حسن رحیمیان

زیست شناسی

دکتر عباس توسلی

دامپزشکی

دکتر وحید نیکنام

زیست شناسی

دکتر محمدجواد قراگوزلو

دامپزشکی

سید ابوالفضل میردامادیان

کارکنان

دکتر مهدی وصفی مرندی

دامپزشکی

مجتبی محمدی

کارکنان

دکتر علیرضا باهنر

دامپزشکی

محمد سروی

کارکنان

دکتر وهاب باباپور

دامپزشکی

اکبر عینی

کارکنان

دکتر سید احمد معدنی

دامپزشکی

صغری علیشاهی

کارکنان

دکتر ناصر علیدادی

دامپزشکی

مژگان مهتاب زاده

کارکنان

دکتر عبدالعلی ملماسی

دامپزشکی

شیوا الهامی

کارکنان

دکتر یزدان پناه

جغرافیا

معصومه اسماعیل زاده

کارکنان

دکتر حسن کامران دستجردی

جغرافیا

دکتر ابوالقاسم گورابی

جغرافیا

دکتر مهران مقصودی

جغرافیا

دکتر محمدرضا رضوانی

جغرافیا

 

براساس جدول فوق‌الذکر ۲۸۲ یونیت از سهام صندوق معادل ۲۸۰.۲۰۰.۰۰۰ ریال خریداری شده است.

 


آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۶