واقفین آثار فرهنگی و هنری به دانشگاه تهران

فهرست واقفین آثار فرهنگی و هنری به دانشگاه تهران (به ترتیب حروف الفبا):

 • مهدی آذر
 • جهانگیر ارجمند
 • علی اسفرجانی
 • محمود افشار
 • قباد و مهربانو افشاریزدی
 • عباس اقبال
 • احمد بهمنیار
 • حسن تقی‌زاده
 • سید محمدعلی جمالزاده
 • علی اصغر حکمت
 • تقی خواجوی
 • میرزا یحیی (امام جمعه) خویی
 • مهدی درخشان
 • محمود روح الامینی
 • مهدی روشن‌ضمیر
 • حمید و فاطمه سیاح
 • جعفر شهیدی
 • اللهیار صالح
 • همایون صنعتی‌زاده
 • محمد عبده بروجردی
 • عباسعلی عمید زنجانی
 • حسنعلی غفاری
 • فرخ غفاری
 • حافظ فرمانفرماییان
 • خاندان فرمانفرماییان
 • ابوالحسن فروغی
 • حسن فصیحی شیرازی
 • محمد قاضی
 • ناصر کاتوزیان
 • (سدیدالسلطنه کبابی) هوشنگ ستایش
 • مهدی لنکرانی
 • حسینعلی محفوظ
 • سید محمد مشکوه
 • علی معینی
 • محسن مقدم
 • سید علی موسوی بهبهانی
 • اصغر مهدوی
 • یحیی مهدوی
 • محمدعلی ناصح
 • سعید نفیسی

 

 

 


آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۶