بورس های تحصیلی

مرحوم امیرحسین فردوس و عادله فردوس (کاظمی فرد)
مرحوم محمد بیگ‌زاده خلجانی

 

 

 


آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۸