موقوفه مرحوم محمد بیک زاده خلجانی

مرحوم محمد بیک زاده خلجانی فرزند محمد ابراهیم در سال ۱۳۰۲ شمسی در تبریز دیده به جهان گشود. در نوجوانی پدر خود را از دست می‌دهد. سپس با خانواده خود به تهران مهاجرت می‌نماید و جهت گذران زندگی وتکفل اولاد صغیر خانواده، با اراده‌ی مصمم وقوی شروع به کار وتلاش می‌نماید.
به لحاظ مرارت وسختی هایی که در طول دوران جوانی متحمل گردیده بود. با خدای خود عهد می‌بندد که حاصل تلاش و کوشش شص ت سال خود را که با تحمل رنج ومشقت توأم بوده است جز در راه ثواب و جلب رضای الهی صرف ننماید. لذا تصمیم می‌گیرد که ماحصل زندگی خود را که یک باب عمارت بوده است به صورت وقف در راه صواب وخیر جامعه به جریان اندازد و از این راه توشه‌ای برای آخرت خود فراهم نماید. این تصمیم را در مهرماه ۱۳۷۵ طبق وصیت نامه‌ای دستنویس که بعداً سند شش دانگ آن‌هم اخذ گردیده است درراستای اهداف آموزشی و پژوهشی به عنوان مکانی جهت ارتقا علم و دانش، وقف دانشگاه تهران نموده است.

مورد وقف، یک باب عمارت سه طبقه اهدایی در قطعه زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع در خیابان شهید باهنر (نیاوران سابق) است.
روحش شاد، یادش گرامی و نیت خیرش مستدام باد.


آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۶