مرحومه ایراندخت صاحب جمع(مُفخَم)

بانو ایراندخت مفخم (صاحب جمع) فرزند اسحق خان مفخم الدوله به شماره شناسنامه ۲۱۷ صادره از تهران آخرین وراث منحصر به فرد خانواده اسحق خان می‌باشد. اسحق خان از رجال سیاسی دوره قاجار بوده و سمتهای مختلفی درداخل و خارج از ایران منجمله سر کنسول و نماینده سیاسی ایران در مصر، وزیرمختاری در اتریش و... را عهده دار بوده است. آن مرحوم دارای دوفرزند پسر ویک دختر به نام ایراندخت مفخم به نامهای محمود مفخم و جمشید مفخم بوده است. اولاد ذکور که که فرزندانی هم نداشته‌اند یکی بعد از دیگری دارفانی را وداع گفته و به سوی دیار ابدی شتافتند. لذا کلیه اموال واملاک پدری به ایراندخت مفخم می‌رسد.
با عنایت به نیت خیر و عشق و علاقها ی که به کشور و توسعه مراکز علم و دانش داشته به فکر اهدا آنها به مراکز علمی می‌افتد تا بهترین استفاده علمی ازآنها با توجه به اهداف خیرخواهانه مصالح بشود پس از مشورت با وکیل قانونی خود، دانشگاه تهران را مناسب‌ترین گزینه در جهت حفظ و صیانت و بهره برداری بهینه از اموال و املاک موروثی انتخاب می‌گردد. سند این امر خیر رسماً در تاریخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۳۶۶‬ دردفتر خانه ۴۴۲ به نام دانشگاه تهران صلح حقوق می‌گردد.
روحش شاد ونیت خیرش مستدام وثواب آن ذخیره عالم عقبائی این بانوی نیکوکار گردد.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶