مرحوم حاج محمد نمازی

مرحوم حاج محمد نمازی که از خاندان مشهور و در زمزه صالحان و خیراندیشان زمان خود می‌باشد.درسال ۱۲۷۵ در شیراز دیده به جهان گشود. دوران کودکی خود را درهند وچین گذرانده، دوره جوانی را در شیراز وسپس درتهران سپری نموده است. درسال ۱۳۰۳ به قصد سیاحت به آمریکا عزیمت می‌نماید. پس از گذشت ۳۰ سال اقامت درآنجا به ایران باز می‌گردد. آرزوی این فرد خیر اندیش این بوده که: اگر به یاری خداوند متعال در امور تجارت توفیقی یابد و ثروتی گرد آورد، عمده آن را در راه خیر وقف نماید. آرزوی وی محقق می‌شود و پس از بازگشت به ایران به فکر تأسیس بیمارستانی به عنوان مرکز طبی و بهداشتی می‌افتد که نه تنها به معالجه بیماران به پردازد، بلکه کمک شایانی درتشخیص و جلوگیری از امراض، و هم چنین بالا بردن سطح بهداشت عمومی و تربیت پزشکان، پرستاران و محققان نموده باشد.
امّا با مشاهده اوضاع ناگوار بهداشتی و مطالعه در این زمینه متوجه می‌شود که آب آشامیدنی مردم در شهرهای شیراز آلوده است و همین موضوع سبب امراضی از قبیل حصبه، وبا و اسهال گردیده و باعث تلف شدن بسیاری از مردم شده است و بهترین راه مبارزه با این امراض را رفع آلودگی آب‌ها دانسته، با توجه به نیت اصلی واقف که تأسیس بیمارستان بوده، اما همزمان تصمیم می‌گیرد تأسیس بیمارستان و لوله کشی آب شهر شیراز را توأمان آغاز نماید. که در این راه تلاش‌ها و هزینه‌های بسیار متحمل گردید.
این واقف خیراندیش، حسب در خواست رئیس وقت دانشگاه تهران، درسال ۱۳۲۸ بخشی از اراضی مجاور بیمارستان نمازی و سازمان آب و فاضلاب شیراز را برای ایجاد وتوسعه پایگاه لرزه نگاری شیراز به دانشگاه تهران هدیه نموده است.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶