موقوفه دکتر محسن مقدم (موزه مقدم)

مرحوم دکترمحسن مقدم درسال ۱۲۸۰ درتهران دیده به جهان گشود. علاقه فراوان ایشان به رشته‌های باستان شناسی و هنر سبب گردید که در سن نه سالگی در رشته‌های مزبور به تحصیل بپردازد. درسال ۱۳۱۵ با بانوی فرانسوی به نام "سلیما کوموچیان" در پاریس ازدواج می‌نماید. درسال ۱۳۱۶ به ایران باز می‌گردد و در منزل پدری خود واقع در خیابان شیخ هادی سکنی می‌گزیند. مدتی در مدرسه کمال الملک به فراگیری نقاشی می‌پردازد، سپس در وزارت صنایع و هنر مشغول به خدمت می‌گردد. با شروع فعالیتش در اداره کل باستان شناسی، مدتی نیز به همراه هیأت‌های فرانسوی در شوش به کاوش‌های باستانی می‌پردازد. یکی از بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می‌باشد. استاد ممتاز دانشکده بوده و سال‌ها سمت استادی و همچنین سمت معاونت این دانشکده را عهده دار بوده است. درسال ۱۳۴۷ به افتخار بازنشستگی نائل می‌شود. از آن پس به سروسامان دادن آثار ارزشمندی می‌پردازد که باکمک همسرش جمع آوری کرده بود.

موقوفات نامبرده شامل:
شش دانگ دو باب عمارت واقع در خیابان امام خمینی متعلق به خود را که طبق سند وقفنامه جهت استفاده دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و مؤسسه باستان شناسی و سایر محققین در راستای افزایش معلومات و بالا بردن دانش بشری به دانشگاه تهران وقف نموده است.
روحش شاد و نیت خیرش مستدام باد.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶