مرحومه بانو شریف عباد

بانوی خیرونیکو کارمرحومه خانم شریف عباد در تاریخ ۱۲۸۶ شمسی در تهران متولد و در تاریخ ۰۵/‏۰۴/‏۱۳۶۴‬ درتهران وفات یافت.پدر ایشان رضی، ملقب به صنیع همایون از صنعتگران بنام دربارآخرین پادشاهان قاجار بوده که درنقش زدن برقلمدان مهارت بسزایی داشته است و شاید اکنون نیز اثری از ایشان در موزه‌های ایران یافت شود.مرحومه خانم شریف عباد فارغ التحصیل از دانشسرای عالی در رشته زبان فرانسه بوده است.

ایشان خدمات چهل ساله خود را در وزارت آموزش و پرورش گذرانده. که سی سال آن درسمت مدیریت دبستان ایراندخت، به فرزندان این آب و خاک خدمت نموده‌اند حتی بعد از بازنشستگی نیز باقیمانده عمر خود را در راه خدمت به فرهنگ این مرز و بوم صرف نموده است. علاقه ایشان به فرهنگ و خدمات فرهنگی سبب شد که در زمان حیات آنچه، حاصل دست رنج و تلاش صادقانه خود و خواهرشان مرحومه خانم ملوک عباد) ملقب به عشرت همایونی (که ایشان هم از فرهنگیان صادق و دلسوز این مرز و بوم بودند و همچنین کلیه آثار هنری مرحوم برادرشان فتح الله خان عباد را که شامل عدد تابلوی نفیس بوده است به دانشگاه تهران اهدا نمودند. چون دانشگاه را جای امن و مناسبی برای حفظ و نگهداری ارزش‌های هنری وملی خویش می دانسته است. امید است دانشگاه تهران نیات خیرایشان را پاس داشته و خواسته واقفین مذکور مطابق با مفاد وصیتنامه جامه عمل پوشیده، و اجر معنوی این عمل خیر، ره توشه و ذخیره اخروی آنان گردد.

روحشان شاد، یادشان گرامی ونیت خیرشان مستدام باد.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶