موقوفه مرحومه منصوره کاظمی

بانو منصوره کاظمی فرزند میرزا ابراهیم دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۶۲ صادره از همدان درسال ۱۳۰۶ شمسی درهمدان پابه عرصه حیات گذاشته، و درتاریخ ۱۷/‏۱۰/‏۶۸‬ در تهران بدرود حیات گفته است. این بانوی نیکوکار اندوخته وحاصل سال‌ها تلاش وممارست خود را که عبارت است از ۶ دانگ یک باب آپارتمان به مساحت ۲۸۴.۴۴ مترمربع واقع در تهران خیابان گاندی را با هدف توسعه امورفرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی در رشته‌های مختلف بدون هیچ گونه چشمداشتی در طبق اخلاص نهاده وبا کمال میل و رغبت، وقف دانشگاه تهران نموده است. علاوه برآن، پس از ازدواج با مرحوم محمد شیرنیا که ایشان هم فردی فرهنگی و به شغل شریف معلمی اشتغال داشته است، بیشتر اوقات فراغت خود را صرف امور خیریه در بین فامیل وسایرین نموده، تا جائی که به منظور کمک به امرتعلیم وتربیت جوانان همدانی، سه دستگاه دبستان ابتدایی در محلات پر جمعیت آن شهر که امکان دسترسی به مدرسه برایشان مقدور نبود بنا نهاده و تحویل آموزش وپرورش همدان داده است. از نعمت فرزند محروم بوده‌اند، امّا تمام فرزندانی را که در این سه مدرسه مشغول به تحصیل بوده‌اند را فرزندان خود می دانسته و مورد تفقد قرار می‌دادند. از قول یکی از منصوبین به ایشان نقل شده است که، در مناسبت‌های مختلف و فرصتهائی که فراهم می شده است. به پرورشگاه‌ها و دارالایتام‌ها سرمی زده. و با هدایاء مختلف فرزندان بی سرپرست را مورد لطف ومحبت قرار می داده‌اند.و اظهار نموده که «ساخت مدرسه وسایر هدایای دیگر در مقابل شهادت جوانانی که در صف اوّل پیکار با دشمنان انقلاب اسلامی جان عزیزشان را ازدست داده‌اند و به فوز شهادت نائل گردیده‌اند قطره‌ای ناچیز می‌باشد.»

روحش شاد، نیت خیرش مستدام. وثواب این عمل خیر ذخیره و پاداشی معنوی برای عالم عقبی ایشان باشد.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶