مرحوم استاد فتح الله عباد

هنرمند گرانقدر شادروان فتح الله عباد در مهر ماه ۱۲۸۰ شمسی درتهران متولد شد. پدرایشان رضی ملقب به صنیع همایون از صنعتگران بنام دربار یکی از آخرین شاهان قاجار بود و در نقش زدن برقلمدان مهارت بسزایی داشته است.مرحوم استاد فتح الله عباد بدون شک از همان ابتدای جوانی تحت تأثیر هنر پدر؛ شیفته هنر و نقش می‌شود. چرا که استعداد سرشارش او را به محضر درس استاد کمال الملک هدایت کرد؛ و پس از چندی یکی از شاگران برجسته مدرسه می‌شوند؛ بطوری که بین سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ درسن ۲۰ تا ۲۵ سالگی به سمت معلمی در مدرسه صنایع مستظرفه کمال الملک بتدریس مشغول می‌شوند. مرحوم استاد عباد درسال ۱۳۰۵ جهت مطالعه و کسب دانش وپرورش هنری؛ عازم اروپا می‌شوند وقریب ۱۵ سال در فرانسه اقامت می‌گزینند و به تحقیق وتحصیل می پرازند، درطول این مدت موفق به اخذ درجه دکتری در رشته زیبا شناسی وهنری می‌شوند. درطول اقامت در فرانسه به مطالعه دقیق آثار نقاشان دوران مختلف اروپا همت می‌گمارد. چنانچه از آثار وتابلو های بجا مانده از ایشان توانایی؛ تبحر وشناسائی روش‌ها بخوبی مشهود می‌باشد. استاد در اواخر سال ۱۳۱۵ به ایران بازگشتند و پس از اینکه مدارک تحصیلی شان مورد تأئید شورای دانشگاه آن زمان واقع می‌گردد به عنوان دانشیار باستانشناسی در دانشگاه مشغول تدریس می‌شوند. سالهای خدمت استاد تاسال ۱۳۴۴ در دانشگاه ادامه می‌یابد؛ ولی به جهت ضایع شدن حق وحقوق ایشان در مورد احراز مقام استادی؛ تقاضای بازنشستگی می نمایندکه با موافقت دانشگاه در تاریخ ۰۵/‏۰۸/‏۱۳۴۴‬ درسن ۶۲ سالگی بازنشسته می‌شوند. همین امر باعث انزوا وکناره گیری ایشان از جامعه شده وبقیه عمر را در منزل به خلق آثار هنری می‌پردازند. مرحوم استاد فتح الله عباد در طول عمر هنری خود خالق آثار و تابلوهای بسیار نفیس وارزشمند هنری بوده اندکه کلیه انها وحتی منزل مسکونی استاد توسط خواهرایشان، مرحوم بانو شریف عباد که خود از فرهنگیان خیر وصدیق و زحمت کش بوده‌اند به دانشگاه تهران اهدا شده است.واگذاری این آثار هنری از طرف ایشان به دانشگاه دو هدف را دنبال می‌کرد: هدف اول، دانشگاه راجای مناسبی برای حفظ و نگهداری از ارزش‌های هنری وملی می‌دانستند. هدف دوّم؛ مورد استفاده ومطالعه دانشجویان و علاقه مندان هنردوست از آثار و تابلوهای نفیس و ارزنده ایشان مید است مسئولین دانشگاه تهران نیات خیرایشان را پاس داشته وبه اهداف ایشان در استفاده از آثار استاد به دانشگاه، جامع عمل بپوشانند. شمع حیات استاد هنرمند و فرزانه پس از سال‌ها فعالیت‌های پر ثمر هنری، در تاریخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۳۶۰‬ به خاموشی می‌گراید و آسمان هنر؛ ستاره پرفروغی را از دست می‌دهد. روحش شاد و نیت خیرش مستدام باد.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶